AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Sinh học


Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 12

Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 12

 •  15
 •  30
 •  20:38 21/05/2019
 •  Đã xem: 586
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn Sinh học lớp 12

Đề thi trắc nghiệm sinh học 11

Đề thi trắc nghiệm sinh học 11

 •  20
 •  60
 •  20:47 17/04/2019
 •  Đã xem: 328
 •  Bình luận: 0

kiểm tra kiến thức môn sinh lớp 11

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học

 •  10
 •  20
 •  20:49 20/03/2019
 •  Đã xem: 318
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn Sinh học

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10

 •  15
 •  30
 •  21:32 11/06/2019
 •  Đã xem: 321
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn sinh học lớp 10

Trắc nghiệm sinh học lớp 11

Trắc nghiệm sinh học lớp 11

 •  10
 •  20
 •  21:14 25/06/2019
 •  Đã xem: 277
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn sinh học lớp 11

Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử

Đề thi trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử

 •  10
 •  20
 •  22:12 21/07/2019
 •  Đã xem: 310
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức học sinh lớp 12 về di truyền cấp độ phân tử

Đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9

 •  10
 •  15
 •  22:34 03/09/2019
 •  Đã xem: 1486
 •  Bình luận: 2

Đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung môn sinh học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm bài 3 môn sinh học lớp 10

Đề thi trắc nghiệm bài 3 môn sinh học lớp 10

 •  20
 •  30
 •  05:31 02/10/2019
 •  Đã xem: 744
 •  Bình luận: 0

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3

Đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 12

Đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 12

 •  10
 •  12
 •  04:43 03/11/2019
 •  Đã xem: 199
 •  Bình luận: 0

Cách tạo đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 12 trên hệ thống Aztest

Đề thi trắc nghiệm Sinh lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Sinh lớp 10

 •  5
 •  10
 •  02:52 22/04/2020
 •  Đã xem: 125
 •  Bình luận: 0
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại +842336292888
Email thitracnghiemonline@gmail.com
Điểm cao