AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Địa lý


Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý

 •  20
 •  60
 •  21:16 05/05/2019
 •  Đã xem: 400
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn Địa lý

Trắc nghiệm địa lý

Trắc nghiệm địa lý

 •  20
 •  20
 •  21:44 11/03/2019
 •  Đã xem: 638
 •  Bình luận: 1

Kiểm tra kiến thức môn địa lý

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11

 •  10
 •  20
 •  21:19 07/07/2019
 •  Đã xem: 222
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10: Chương Bản đồ

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10: Chương Bản đồ

 •  10
 •  20
 •  22:39 28/07/2019
 •  Đã xem: 196
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức học sinh về chương bản đồ

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

 •  15
 •  30
 •  21:19 22/08/2019
 •  Đã xem: 334
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm tra chất lượng học sinh lớp 9 môn Địa lý

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

 •  20
 •  30
 •  22:37 13/09/2019
 •  Đã xem: 192
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung môn Địa lý cho học sinh lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

 •  10
 •  20
 •  02:49 19/09/2019
 •  Đã xem: 193
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

 •  15
 •  20
 •  10:52 09/10/2019
 •  Đã xem: 207
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

 •  10
 •  15
 •  06:16 11/03/2020
 •  Đã xem: 96
 •  Bình luận: 0
Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

 •  10
 •  15
 •  08:39 30/03/2020
 •  Đã xem: 101
 •  Bình luận: 0
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại +842336292888
Email thitracnghiemonline@gmail.com