AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

  • : 10
  • : 20 phút
Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click chọn đề thi cần làm
2. Click Bắt đầu làm bài thi
3. Chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi
4. Kiểm tra lại toàn bộ bài làm xem còn để sót câu hỏi nào không
5. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động nộp bài. Bạn cũng có thể nộp bài thi trước khi hết thời gian bằng cách Click vào Nộp bài

Câu hỏi 1: Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì