AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9

 • : 10
 • : 15 phút
Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click chọn đề thi cần làm
2. Click Bắt đầu làm bài thi
3. Chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi
4. Kiểm tra lại toàn bộ bài làm xem còn để sót câu hỏi nào không
5. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động nộp bài. Bạn cũng có thể nộp bài thi trước khi hết thời gian bằng cách Click vào Nộp bài

Câu hỏi 1: Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

 

  Ý kiến bạn đọc

 • Đặng Minh Quân
  Phân biệt phép lai phân tích và phương pháp phân tích các thế hệ lai của men đen
    Đặng Minh Quân   05/01/2020 08:46
 • Ngoc bich
  Câu1:C
  Câu2:A
  Câu3:B
  Câu4:A
  Câu5:B
  Câu6:D
  Câu7:B
  Câu8:B
  Câu9:C
  Câu10:A
    Ngoc bich   15/12/2019 10:19
Mã bảo mật