AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Trắc nghiệm IQ tuyển dụng FPT

 • : 10
 • : 10 phút
Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click chọn đề thi cần làm
2. Click Bắt đầu làm bài thi
3. Chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi
4. Kiểm tra lại toàn bộ bài làm xem còn để sót câu hỏi nào không
5. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động nộp bài. Bạn cũng có thể nộp bài thi trước khi hết thời gian bằng cách Click vào Nộp bài

  Ý kiến bạn đọc

 • Lê Thị Là
  thi fpt
    Lê Thị Là   29/03/2022 15:35
 • admin
  dzdzxxxxxxxxxxxxxx
    admin   07/07/2021 14:49
 • Đức
    Đức   05/06/2020 19:28
 • マユミ れいな
  It's so difficult2rujhq4euhefjh
    マユミ れいな   03/07/2019 16:44
  • @マユミ れいな UHOHjherifijwefkiefiu16551267176e87132r8wihvuq2uhfcweqcuhv28uyfcq2fuyasjkhgcjkbwauvcjashkjAUHVCKJNBAVCOIAKNVBCLLJHVCIkjjkhsdvhbeiubrjhui2r90q23-0q1--0\=wf;lc.,mZmnmnjbkxzjbvcbebrufgqu3hy4gt734t981u4t839t87498u4g9u eruhqwfbhivwiu wef 8efuh9fhbfuh3f uef puherf hef f f h83e4f98oifkjnjva8q08-938q3oherubr j oihoh hoh' o nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnwefjasjcwjtvtvgyyyyyyyyyyyyyyyyu7ruyawuhfiuhqwiuhuiqg8uiwervlkz,mdohq344ti924tt24tergrfijbvgbivronrbjbjj w wfnhhfewhi efhoiwfeofeinoi i feihfihhuwfi he h hhoefoihjjjjjasihdcuiawheifh qefuhw f89 fuhf wqf8quif fh8whfewh8fquihfehqwfhqueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimkaKC,M J ijcdjncaihweinioefieiofjnasnhqefufh fheqf kdkjcsakjhawifwihfihfihfwjsivjbaiohvkbiuhsvjaoirhugrhvriupoqiuqihoizkjvz,mvnkjszvkjdzibsg8hegoiaehgejhgeriobvcuyawhbfuhvusavnbaiubvajhbviuabvuarjhvbaiuhvbaiuvashjbvaiuweyfui9ahjhvcbsaiuvhsabviuoashvjhabwivbwaiuvjnvbkjsvjhsajh hsdv sviuhvbuvlhsbvjuh sd b hvb uiud i h iu h s h8vsu jhs api iiufgiuhahwbviuh v huhhvuha iu hbwu8ha iu hwpuhwuh u hqh fhauhhweihvgiuh h hwuihweufihiuhfuahfiu LOL iewfiukuh e bv bhuauihrelaggingwqf nqwf wqibfwq faw ufi f b bwfqb qw a bqwf baw af a bawf bwa hqwbf qwfwiuh wai bvawiuhwaiuv q iqi vwiu hvwig ỉ voadvkav oaew jua ovouqwnvjawnovalkwalgwhoig3piu q3o[i hr3oi qiuq oi gpowe hoiwehpiugiuwoiw oi oi oi oi oihiuwoiuwiu iuiubwiuiu iu ri ue iuuin nè avbahbvaq bea bq baahb aeu ahb qá jqwebawb wuaw bw bwa asb dé bvwh vuew vu evb jh bebjhbcnbb b savwiubvwiu vvs aabhabsvasvfbahb b a sab va iuwejhbn auy jh nah bqwb fwu wbwae iuw bawbweiuwiw DONT make me love U
     GETon wel with sb   03/07/2019 16:51