AZtest
AZtest Con đường dẫn đến thành công!
AZtest

Địa lý


Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý

 •  20
 •  60
 •  08:16 06/05/2019
 •  Đã xem: 10045
 •  Bình luận: 3

Kiểm tra kiến thức môn Địa lý

Trắc nghiệm địa lý

Trắc nghiệm địa lý

 •  20
 •  20
 •  08:44 12/03/2019
 •  Đã xem: 6151
 •  Bình luận: 2

Kiểm tra kiến thức môn địa lý

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11

 •  10
 •  20
 •  08:19 08/07/2019
 •  Đã xem: 1438
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10: Chương Bản đồ

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10: Chương Bản đồ

 •  10
 •  20
 •  09:39 29/07/2019
 •  Đã xem: 1069
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức học sinh về chương bản đồ

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

 •  15
 •  30
 •  08:19 23/08/2019
 •  Đã xem: 1852
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm tra chất lượng học sinh lớp 9 môn Địa lý

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

 •  20
 •  30
 •  09:37 14/09/2019
 •  Đã xem: 1345
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung môn Địa lý cho học sinh lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

 •  10
 •  20
 •  13:49 19/09/2019
 •  Đã xem: 1009
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

 •  15
 •  20
 •  21:52 09/10/2019
 •  Đã xem: 1145
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

 •  10
 •  15
 •  17:16 11/03/2020
 •  Đã xem: 1019
 •  Bình luận: 1
Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

Đề thi 15 phút môn Địa lý lớp 12

 •  10
 •  15
 •  19:39 30/03/2020
 •  Đã xem: 816
 •  Bình luận: 0
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại +842336292888
Email thitracnghiemonline@gmail.com