AZtest

AZtest

Con đường dẫn đến thành công!

AZtest
Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11

 •  10
 •  20
 •  08:40 02/08/2019
 •  Đã xem: 1377
 •  Bình luận: 0

Kiểm tra kiến thức môn tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra chất lượng Lịch Sử lớp 9

Đề kiểm tra chất lượng Lịch Sử lớp 9

 •  10
 •  20
 •  15:16 19/08/2019
 •  Đã xem: 3688
 •  Bình luận: 2

Đề thi kiểm tra chất lượng học sinh

Đề thi kiểm tra chất lượng môn Hóa học 10

Đề thi kiểm tra chất lượng môn Hóa học 10

 •  10
 •  15
 •  14:40 21/08/2019
 •  Đã xem: 1378
 •  Bình luận: 0

Đề thi kiếm tra toàn bộ nội dung kiến thức môn Hóa học lớp 10

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh Địa lý lớp 9

 •  15
 •  30
 •  08:19 23/08/2019
 •  Đã xem: 1852
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm tra chất lượng học sinh lớp 9 môn Địa lý

Đề kiếm tra chất lượng học sinh môn Vật lý lớp 12

Đề kiếm tra chất lượng học sinh môn Vật lý lớp 12

 •  15
 •  20
 •  10:16 26/08/2019
 •  Đã xem: 1030
 •  Bình luận: 0

Bộ đề thi trắc nghiệm giúp giáo viên kiểm tra chất lượng học sinh môn Vật lý lớp 12

Đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9

 •  10
 •  15
 •  09:34 04/09/2019
 •  Đã xem: 6667
 •  Bình luận: 3

Đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung môn sinh học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 9

 •  15
 •  30
 •  15:14 04/09/2019
 •  Đã xem: 11136
 •  Bình luận: 7

Bộ đề thi kiểm tra chất lượng học sinh môn Ngữ văn 9

Đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9

 •  15
 •  30
 •  10:00 07/09/2019
 •  Đã xem: 11354
 •  Bình luận: 2

Đề thi kiếm tra chất lượng học sinh môn Tiếng anh lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8

 •  20
 •  30
 •  08:42 10/09/2019
 •  Đã xem: 8817
 •  Bình luận: 6

Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tổng quát môn Lịch sử lớp 8, với 20 câu hỏi trắc nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Thời gian hoàn thành là 30 phút

Đề thi trắc nghiệm kiến thức Hóa học lớp 9

Đề thi trắc nghiệm kiến thức Hóa học lớp 9

 •  15
 •  30
 •  11:17 12/09/2019
 •  Đã xem: 1784
 •  Bình luận: 1

Đề thi

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 8

 •  20
 •  30
 •  09:37 14/09/2019
 •  Đã xem: 1344
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung môn Địa lý cho học sinh lớp 8

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Đề thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Chương khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

 •  10
 •  20
 •  13:49 19/09/2019
 •  Đã xem: 1009
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9

 •  10
 •  20
 •  13:42 20/09/2019
 •  Đã xem: 1081
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm toán lớp 10

Đề thi trắc nghiệm toán lớp 10

 •  10
 •  20
 •  15:43 26/09/2019
 •  Đã xem: 8506
 •  Bình luận: 2

Đề thi môn Toán vào 10

Đề thi trắc nghiệm Văn lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Văn lớp 10

 •  10
 •  20
 •  16:08 30/09/2019
 •  Đã xem: 2463
 •  Bình luận: 0

Nhằm giúp cho các bạn học sinh lớp 10 có tài liệu ôn tập môn Ngữ văn, chúng tôi đưa ra bài test Bài tập trắc nghiệm ngữ văn lớp 10 - Văn học dân gian Việt Nam.

Đề thi trắc nghiệm bài 3 môn sinh học lớp 10

Đề thi trắc nghiệm bài 3 môn sinh học lớp 10

 •  20
 •  30
 •  16:31 02/10/2019
 •  Đã xem: 1912
 •  Bình luận: 1

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3

Đề thi trắc nghiệm Sử lớp 10 chương 1: Xã hội nguyên thủy

Đề thi trắc nghiệm Sử lớp 10 chương 1: Xã hội nguyên thủy

 •  10
 •  10
 •  16:15 04/10/2019
 •  Đã xem: 2216
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Sử lớp 10 chương 1: Xã hội nguyên thủy

Đề thi trắc nghiệm Hóa Học lớp 10 chương 1: Nguyên tử

Đề thi trắc nghiệm Hóa Học lớp 10 chương 1: Nguyên tử

 •  10
 •  20
 •  16:43 07/10/2019
 •  Đã xem: 2288
 •  Bình luận: 3

Đề thi trắc nghiệm Hóa Học lớp 10 chương 1 Nguyên tử

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

 •  15
 •  20
 •  21:52 09/10/2019
 •  Đã xem: 1145
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Địa lý lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý lớp 10

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý lớp 10

 •  10
 •  15
 •  08:00 12/10/2019
 •  Đã xem: 1166
 •  Bình luận: 0

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý lớp 10

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại +842336292888
Email thitracnghiemonline@gmail.com